ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពុងជួយសង្គ្រោះនារីវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលបាននិងកំពុងចាញ់បោកគេនៅឯប្រទេសចិន (មេខ្យល់យកទៅលក់ ដោយកុហក់ថាយកទៅធ្វើការ)

អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពុងជួយសង្គ្រោះនារីវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលបាននិងកំពុងចាញ់បោកគេនៅឯប្រទេសចិន (មេខ្យល់យកទៅលក់ ដោយកុហក់ថាយកទៅធ្វើការ)។ បច្ចុប្បន្ននាងកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល ៦ខែហើយ។

ករណីនេះអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអះអាងថា កំពុងចាត់ឱ្យស្នងការនគរបាលខេត្ត សហការនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ចុះពិនិត្យ ស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ហើយ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងឱ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ៕

Related Articles

Back to top button