ព័ត៌មានជាតិ

សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួន ជនត្រូវចោទ ឈ្មោះ ឡេង ចាន់ណា និងបក្ខពួក…

សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួន ជនត្រូវចោទ ឈ្មោះ ឡេង ចាន់ណា និងបក្ខពួក…

ខេត្តសៀមរាប. នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤
សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មាន
ស្តីពី÷ការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះ ឡេង ចាន់ណា និងបក្ខពួក
????‍♂ជនសង្ស័យឈ្មោះ ឡេង ចាន់ណា និងបក្ខពួកត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបចោទប្រកាន់ចំនួន ៣ ករណី៖
១-ឆបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ប្រព្រឹត្តដោយក្រុមមានការចាត់តាំង) ។
២-មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន
(ចេញមូលប្បទានប័ត្រគ្មានសាច់ប្រាក់)។
៣-សម្អាតប្រាក់។

Related Articles

Back to top button